Om redaktøren

10282Jorn-109-Edit

J.K. Baltzersen er en utrettelig samfunnsdebattant. Han trives i den opphetede debatt – fra debattkonkurranser i anglo-amerikansk stil til debattmøter, begge former han har utstrakt erfaring fra. Han brenner for grunnlovsspørsmål, som han har studert gjennom alt fra inngående litteraturstudier til deltagelse fra start til slutt på foredrag i Eidsvoldsbygningen i 24 timer til ende. I Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender? tar han med seg dette engasjementet, sine kunnskaper og et skribentteam for å gi deg det karrièreakademikere ytterst sjelden vil gi deg:

  • motvekt til glansbildet som tegnes av 17. mai, eidsvoldsmennene og grunnlovsverket
  • friske, nye perspektiver i en traust, konsensuspreget norsk samfunnsdebatt
  • håp i en tid der kun byråkrati synes å seire.

Du kan lese mere om redaktørens arbeide med bokprosjektet og bakgrunn i forordet og om kvalitetssikringen og noen av prosjektteamet utover artikkelforfatterne og redaktøren selv.

Flere detaljer om redaktøren (hentet fra forfatteromtaler):

J.K. Baltzersen (f. 1972) er bokens redaktør, prosjektleder, initiativtager og utgiver. Han er en aktiv samfunnsdebattant med bakgrunn fra blant annet Studentersamfundet i Trondhjem. Han har blant flere frivillige verv vært landsstyremedlem i Norges Konservative Studenterforbund (NKSF). Han har skrevet en lang rekke kronikker, artikler og innlegg publisert blant annet i Aftenposten, Dagens Næringsliv, Dagbladet, Verdens Gang, Under Dusken, Universitetsavisa (Trondhjem), Tidsskriftet Kontekst, Dialog (NKSF), Tidens Tegn, Teknisk Ukeblad, Forsvarets Forum og nettpublikasjonene Liberaleren, LewRockwell.com og Enter Stage Right. Baltzersen er assosiert redaktør i Farmann (farmann.no), der han også var gullnummerredaktør i 2005. Han har intervjuet Otto von Habsburg, Østerrike-Ungarns siste kronprins (2006, publisert 2007). Han har vært aktiv i ledertreningsorganisasjonen Junior Chamber International, hvorfra han blant annet har prosjektledererfaring. Baltzersen er sivilingeniør fra NTH (nåværende NTNU) og har til daglig jobbet rundt 20 år i IT-bransjen.

Reklame