Om redaktøren

10282Jorn-109-Edit

J.K. Baltzersen er en utrettelig samfunnsdebattant. Han trives i den opphetede debatt – fra debattkonkurranser i anglo-amerikansk stil til debattmøter, begge former han har utstrakt erfaring fra. Han brenner for grunnlovsspørsmål, som han har studert gjennom alt fra inngående litteraturstudier til deltagelse fra start til slutt på foredrag i Eidsvoldsbygningen i 24 timer til ende. I Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender? tar han med seg dette engasjementet, sine kunnskaper og et skribentteam for å gi deg det karrièreakademikere ytterst sjelden vil gi deg:

  • motvekt til glansbildet som tegnes av 17. mai, eidsvoldsmennene og grunnlovsverket
  • friske, nye perspektiver i en traust, konsensuspreget norsk samfunnsdebatt
  • håp i en tid der kun byråkrati synes å seire.
Reklamer