Forfatteromtaler

Egil Bakke (f. 1927) var Norges siste prisdirektør og første konkurransedirektør (1983-1995). Han ble tildelt Fritt Ords Honnør for 1990 for «vedvarende og gledesspredende økonomisk publisistisk virksomhet». Bakke var formann i Den Polytekniske Forening 1993-1995, hvor han senere også har vært aktiv og i 2006 var møteleder for debattmøtet Hva vil vi med grunnloven?. Han har vært en aktiv samfunnsdebattant og har blant annet utgitt boken Hvor mye politikk tåler Norge? (1995). På 1990-tallet hadde han fast spalte i magasinet Dine Penger, der han ytret seg om økonomiske, historiske og politiske temaer. Bakke har også vært ekspedisjonssjef i Forbruker- og administrasjonsdepartementet og direktør i Norges Industriforbund. Han er utdannet cand.oecon. fra Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Thomas William Kenworthy (f. 1964) har vært brennende engasjert i frihets- og pengespørsmål siden finanskrisen slo til i 2007-2008. Han er kritisk til utformingen av finansreguleringene spesielt og det vestlige demokratiet generelt. Engasjementet har materialisert seg i kronikker, foredrag, høringsuttalelser, blogging og aktivisme. Eksempelvis har han levert høringsuttalselse til Banklovkommisjonens forslag om omlegging av banksikringssystemet (2017). Kenworthy har omfattende egenstudier bak seg, spesielt i økonomi innen den østerrikske skole og ellers historie og rettsfilosofi. Han er tilknyttet Ludwig-von-Mises-instituttet i Norge. Kenworthy er sivilingeniør fra NTH (nåværende NTNU) og jobber til daglig i IT-bransjen, noe han har gjort i over 25 år.

Vegard Martinsen (f. 1955) var i perioden 1989-1993 vararepresentant til Stortinget for Fremskrittspartiet. Han har i en årrekke vært partileder for Det Liberale Folkeparti og har vært formann i Foreningen for Studium av Objektivismen. Han har skrevet et stort antall kronikker, artikler og innlegg publisert i blant annet Aftenposten, Morgenbladet, Dagbladet, Verdens Gang, Dagsavisen, Humanist og Teknisk Ukeblad. Han har utgitt bøkene Fornuft, egoisme, kapitalisme: essays om Ayn Rand (2003), Frihet, likhet, brorskap: kapitalismen i teori og praksis (2004), Krig, fred, religion og politikk (2015) og Saysiansk økonomi (2017). Martinsen er bidragsyder til Når fremtiden nekter å vente (Torbjørn Røe Isaksen, Unge Høyre 2002) og Vivo: RLE: Grunnbok Lærerens bok (Gyldendal undervisning, 2010). Han arbeidet i flere år i voksenopplæringen i Oslo, og siden 2001 har han jobbet som seniorrådgiver i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, en etat under Kunnskapsdepartementet. Han har sin akademiske bakgrunn i filosofi, matematikk og fysikk og er cand.scient. fra Universitetet i Oslo.

Nina Karin Monsen (f. 1943) er filosof og statsstipendiat. Hun er en fremstående samfunnsdebattant og bestselgende forfatter. Hun har forfattet tilsammen 22 bøker innenfor både skjønnlitteratur og sakprosa, deriblant Det kvinnelige mennesket: feministisk filosofi (Aschehoug, 1975, bestilt fra forlaget i anledning FNs kvinneår), Kvinnepakten (Aschehoug, 1977), Jomfru, mor eller menneske? (Universitetsforlaget, 1984), Det elskende menneske: person og etikk (Cappelen, 1987), Det kjempende menneske: maktens etikk (Cappelen, 1990), Velferd uten ansikt: en filosofisk analyse av velferdsstaten (Universitetsforlaget, 1998), Kunsten å tenke: en filosofisk metode til et bedre liv (Fagbokforlaget, 2001), Den gode sirkel: en filosofi om kjærlighet og helse (Fagbokforlaget, 2002), Det innerste valget: språk, tanke, mening (Vigmostad & Bjørke, 2007), Kampen om ekteskapet og barnet (2009), Sorg og lidenskap: filosofiske refleksjoner (2013) og Kampen om seksualiteten: ytringsfrihet, hat, tankekontroll (2016). Monsen ble tildelt Fritt Ords Pris for 2009 for «gjennomreflekterte og uavhengige bidrag til en friere offentlig debatt». Hun har skrevet en lang rekke kronikker og artikler. Hun er gitt spalteplass i Stavanger Aftenblad, Aftenposten, Morgenbladet, Klassekampen, Vårt Land, Dagen og Bergens Tidende. Monsen har også holdt mange foredrag. I 2009 sto hun sammen med sin ektemann, jusprofessor Helge Johan Thue (1937-2010), i spissen for en rettssak om retten til å samtykke til overgangen til kjønnsnøytralt ekteskap (med seks andre ektepar). Søksmålet ble ikke tillatt fremmet av norske domstoler, og deres klage (med 542 andre ektepar) på denne domstolsbehandlingen til EMD (Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg) ble avvist. Monsen har en magistergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo.

Johan Norberg (f. 1973) er en prominent svensk samfunnsdebattant med tilknytning til den svenske tankesmien Timbro og den amerikanske tankesmien Cato Institute. Han har skrevet en rekke bøker, deriblant Den svenska liberalismens historia (1998), Till världskapitalismens försvar (2001) og När människan skapade världen (2006). Sistnevnte er oversatt til norsk som Da mennesket skapte verden (Civita, 2008). Norberg har også blant annet vært tekstforfatter og programleder for britiske Channel 4s dokumentarfilm Globalisation Is Good. Han er tildelt flere priser, deriblant gullmedaljen fra Friedrich-August-von-Hayek-stiftelsen i Tyskland. Norberg er en aktiv artikkelskribent og blogger. Han har også vært redaktør i det svenske tidsskriftet Nyliberalen. Han har en magistergrad i idéhistorie fra Stockholms universitet.

Hans Eirik Olav (f. 1956) har skrevet og utgitt boken Det store selvbedraget: hvorfor statsmakt er uforenelig med frihet, velferd og rettssikkerhet (2014). Han er fast journalist/skribent i Ny Tid, med ansvar for økonomi. I Ny Tid skriver han blant annet om penge- og finanssystemet, og om hvordan forbindelsene mellom politikk, sentralbanker og det private bank- og finansmarked påvirker samfunnsforholdene nasjonalt og internasjonalt. Olav har i en årrekke arbeidet i skips- og megleryrket samt for et utenlandsk PE-selskap (Private Equity). Han har hatt en rekke norske og utenlandske styreverv. Olav har en bachelorgrad i økonomi fra Universitetet i Georgia (USA) og en mastergrad med hovedfag i finans fra Universitetet i Miami (Florida, USA).

Odd Gunnar Skagestad (f. 1944) er en aktiv samfunnsdebattant. Han har skrevet bøkene Norsk polarpolitikk: Hovedtrekk og utviklingslinjer 1905-74 (1975) og Norge på terskelen (2000). Han har også blant annet skrevet forskningsrapporten Økonomi og politikk i Syd-Afrika: En studie av sentrale frihetsdimensjoner i lys av økonomisk og politisk ulikebehandling (1974) fra et prosjekt finansiert av Hoff-Farmand-legatet. Han deltok aktivt i etableringen av det utenrikspolitiske forskningsmiljøet ved det som idag er Fridtjof Nansens Institutt, hvor han arbeidet som forsker 1969-74. Skagestad er også forfatter av en stor mengde artikler om tverrfaglige og almenkulturelle samt sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål i norske og utenlandske bøker, tidsskrifter, aviser osv. Han har en magistergrad (mag.art.) i statsvidenskap fra Universitetet i Oslo og har tjenestegjort i norsk utenrikstjeneste i over 40 år. Han er i tillegg befalsutdannet fra Hærens Skole i Etterretnings- og Sikkerhetstjeneste. Skagestad har tjenestegjort som legmannsdommer fra 2004 frem til 2016.

Eirik Stillingen (f. 1972) har lenge vært brennende engasjert i personvern- og privatlivsspørsmål. Han er tidligere medlem og aktiv i det norske Piratpartiet. Han har vært bidragsyder til boken Uteliv (David Åleskjær, 2009). Han er litterært spesielt opptatt av fremtidsvisjoner og dystopier, uavhengig av medium. Han bruker dette til å reflektere over samfunnsutviklingen. I 2009 i anledning avviklingen av anonymt spill skjenket Stillingen, sammen med herværende antologis redaktør, George Orwells 1984 i gave til administrerende direktør Torbjørn Almlid i Norsk Tipping. Han har i en årrekke vært tillitsvalgt i arbeidslivet og er opptatt av organisasjonsliv. Stillingen har bibliotekarbakgrunn med utdannelse fra Høgskolen i Oslo og jobber til daglig som arkivar i det offentlige.

Arild Sæther (f. 1940) er professsor emeritus i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Agder, hvor han var tilknyttet fra 1970 til 2012. Siden 2012 er han tilknyttet Agder Videnskapsakademi. I perioden 1995-1997 var Sæther professor ved European Institute of Public Administration i Maastricht, Nederland. I perioden 1998-2001 var han direktør i Østersjørådets (Council of the Baltic Sea States) organisasjon EuroFaculty, som sto for universitetsreformer i Tartu, Riga og Vilnius. Han har særlig publisert forskningsarbeider i skjæringspunktet mellom økonomi, idéhistorie og økonomisk historie og forsket mye på naturrettsfilosofen Samuel von Pufendorf. Sæther har blant en lang rekke bøker og artikler skrevet Ragnar Frisch and the Postwar Norwegian Economy (medforfatter: Ib Erik Eriksen, Econ Journal Watch, 2014), en kritikk av den såkalte Oslo-skolen og norsk planøkonomi i efterkrigstiden. Han skrev sammen med Tore Jørgen Hanisch Den glemte avhandling: «Trygve J.B. Hoff: Økonomisk kalkulasjon i socialistiske samfund». En engelsk versjon ble publisert i History of Economic Thought (nr. 2/2003). Sæther er cand.oecon. fra Universitet i Oslo og dr. philos. fra Norges Handelshøyskole.

J.K. Baltzersen (f. 1972) er bokens redaktør, prosjektleder, initiativtager og utgiver. Han er en aktiv samfunnsdebattant med bakgrunn fra blant annet Studentersamfundet i Trondhjem. Han har blant flere frivillige verv vært landsstyremedlem i Norges Konservative Studenterforbund (NKSF). Han har skrevet en lang rekke kronikker, artikler og innlegg publisert blant annet i Aftenposten, Dagens Næringsliv, Dagbladet, Verdens Gang, Under Dusken, Universitetsavisa (Trondhjem), Tidsskriftet Kontekst, Dialog (NKSF), Tidens Tegn, Teknisk Ukeblad, Forsvarets Forum og nettpublikasjonene Liberaleren, LewRockwell.com og Enter Stage Right. Baltzersen er assosiert redaktør i Farmann (farmann.no), der han også var gullnummerredaktør i 2005. Han har intervjuet Otto von Habsburg, Østerrike-Ungarns siste kronprins (2006, publisert 2007). Han har vært aktiv i ledertreningsorganisasjonen Junior Chamber International, hvorfra han blant annet har prosjektledererfaring. Baltzersen er sivilingeniør fra NTH (nåværende NTNU) og har til daglig jobbet rundt 20 år i IT-bransjen.

Reklame