Anbefalinger / Blurber

«Provoserende og høyst interessant om forholdet mellom demokrati og frihet. Bør kunne stimulere til debatt omkring et tema som er viktigere enn de fleste andre dagsaktuelle temaer.» Øystein Sørensen, professor i historie, Universitetet i Oslo

«Gir Grunnloven oss individuell frihet? Er demokrati egentlig den beste av alle styreformer? Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender? stiller en rekke slike «uhørte» spørsmål, og inviterer til debatt. Forfatterne, som stort sett er liberalister, står langt fra den herskende ideologi i dagens norske samfunn. I en konsensuskultur som den norske er det både sunt og nødvendig at noen tenker utenfor boksen, og problematiserer ting de fleste av oss tar for gitt.» Baard Herman Borge, PhD, førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Tromsø

«Johan Norberg er alltid svært interessant. Hans bidrag om den svenske liberalismens historie er intet unntak!» Eirik Løkke, rådgiver i den liberale tankesmien Civita og forfatter av Personvern etter Snowden

«Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender? går åpenbart imot det glansbilde som man så lett tegner når man priser 17. mai, eidsvollsmennene og Grunnloven. Det liker jeg.» Erik Jondell, direktør, Eidsvoll 1814, 2001-2016

Advertisements