Anbefalinger / Blurber

Fra bokomslaget

«Provoserende og høyst interessant om forholdet mellom demokrati og frihet. Bør kunne stimulere til debatt omkring et tema som er viktigere enn de fleste andre dagsaktuelle temaer.» Øystein Sørensen, professor i historie, Universitetet i Oslo

«Gir Grunnloven oss individuell frihet? Er demokrati egentlig den beste av alle styreformer? Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender? stiller en rekke slike «uhørte» spørsmål, og inviterer til debatt. Forfatterne, som stort sett er liberalister, står langt fra den herskende ideologi i dagens norske samfunn. I en konsensuskultur som den norske er det både sunt og nødvendig at noen tenker utenfor boksen, og problematiserer ting de fleste av oss tar for gitt.» Baard Herman Borge, PhD, førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Tromsø

«Johan Norberg er alltid svært interessant. Hans bidrag om den svenske liberalismens historie er intet unntak!» Eirik Løkke, rådgiver i den liberale tankesmien Civita og forfatter av Personvern etter Snowden

«Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender? går åpenbart imot det glansbilde som man så lett tegner når man priser 17. mai, eidsvollsmennene og Grunnloven. Det liker jeg.» Erik Jondell, direktør, Eidsvoll 1814, 2001-2016

Fra bokanmeldelser

«Artiklene samlet gir leseren et utmerket innblikk i den liberale kritikken av Grunnloven og dens forvaltning. Man både får et godt perspektiv av den liberale tanketradisjonen i Norge og Skandinavia, Grunnlovens innhold og omfang, og forskjellige utgangspunkt for liberale perspektiver på dagens sosialdemokrati. Stadig med frihetsparagrafene, maktfordeling og statsforvaltning som et rungende bakteppe. Det er i virkeligheten synd at få har dette perspektivet på Grunnloven, og dens rolle i å beskytte borgernes frihet. At mange i dag nærmest tar det for gitt at «viktige oppgaver» er noe som skal taes hånd om av statsforvaltningen.

[…]

Boken kan leses både med et grådig og kresent sinn: Bokens kapitler kan selvfølgelig leses i den rekkefølge man måtte ønske. Kapitlene er separert med mange velplukkete sitater av ulike liberale tenkere, et knep jeg likte godt. Grunnlov og frihet er varmt anbefalt.» Lars-Erik Bruce, Waghorn

«Er grunnlov og frihet turtelduer eller erkefiender? Det er spørsmålet denne boka stiller. Bokas redaktør J.K. Baltzersen ønsker et oppgjør med glansbildeversjonen av eidsvollmennene og grunnloven.

[…]

Både konservative og liberalistiske stemmer bidrar med sine innlegg, og tar for seg diverse problemstillinger som direkte eller indirekte kan knyttes til bokas hovedspørsmål.

[…]

Spennende saker!» David Åleskjær, skribent og blogger

«Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender? er en historisk og politisk godbit som virkelig kan anbefales. Gjennom 527 sider blir leserne som nevnt kjent med demokrati, grunnloven og vår frihet. Her får leserne svar på flere spørsmål rundt 1814. Dette er en praktbok av de sjeldne. Et litterært mesterverk som virkelig bør leses.» Simen Ingemundsen, bokbloggen Boktimmy

«Då eg såg boka, fekk eg ei kjensle av at dette er kjedelege og sære greier, men der tok eg feil. […] Dette var ei mykje meir opplysande, spennande og utfordrande bok enn eg tenkte […]» Johannes Kleppa, bokanmelder, Avisen Dagen

Reklame