Spenstig bok: Er grunnlov og frihet turtelduer eller erkefiender?

Anmeldelse hos Waghorn, Boktimmy, Avisen Dagen 

Debattbok er nå ute i salg:

Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?; Grunnloven; friheten

Historien om 1814 og den frihetsgivende grunnlovsakten er velkjent. Det er en historie om en grunnlov som ble bra fra første stund og som siden fikk sine selvfølgelige forbedringer.

Den historien skal det visst ikke rokkes ved, men Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender? tør der andre tier, og stiller de skarpe, kritiske spørsmålene ingen andre stiller – om Grunnloven og demokratiet virkelig gir oss frihet.

Er du lei av fraværet av ordentlig debatt i konsensuslandet Norge? Er du lei av kun å høre sosialdemokratisk tankegods? Er du lei av å høre på hvor frie vi er mens byråkratiet og reguleringer bare vokser og vokser? Eller vil du rett og slett ha eget tankegods utfordret? Da er dette boken for deg.

I denne antologien redigert av J.K. Baltzersen bringer skribenter som Egil Bakke, Nina Karin Monsen, Johan Norberg, Odd Gunnar Skagestad, Arild Sæther og Vegard Martinsen perspektiver på blant annet Høyesteretts prøvingsrett, enkeltmannskretser, den store stat, «velferdsstaten», ytringsfrihet, eiendomsrett, monarki og til og med Grunnlovens legitimitet.

Boken er nå i salg.